Vaje za vadbo spomina in zbranosti 5

Book

 

Book Ljubljana – starejšim prijazno mesto: družbeni napredek na področju skrbi
za starejše ljudi v Mestni občini Ljubljana – Vaje za vadbo spomina in zbranosti 5 by GDS.

Task
Book Design

Client
Gerontološko društvo Slovenije

Year
2020