SIC Ljubljana

Logo

 

Logo for Strokovni izobraževalni center Ljubljana.

Task
Logo Design

Client
SIC Ljubljana

Year
2018