MIC SIC Ljubljana

Logo

 

Logo for Medpodjetniški izobraževalni center SIC Ljubljana.

Task
Logo Design

Client
SIC Ljubljana

Year
2015